wspomaganie terapii w COVID-19

koronawirus SARS-CoV-2

Analizator parametrów krytycznych EDAN i15 w sytuacjach związanych z koronawirus COVID-19: niewydolność oddechowa i diagnostyka SARS-CoV-2

Poniższy artykuł przedstawia analizator parametrów krytycznych, jego zastosowanie w terapii covid-19, wskaźniki gazometryczne oraz ich znaczenie w obliczu następujących problemów: infekcja SARS-CoV-2, równowaga kwasowo-zasadowej, niewydolność oddechowa (hipoksemia), kwasica oddechowa, wstrząs.

KORONAWIRUS SARS-CoV-2

Nazwa SARS-CoV-2: 2019 corona virus został oficjalnie nazwany SARS-CoV-2 przez WHO dnia 11.02.2020. Koronawirus SARSCoV2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Wirus został wykryty u pacjenta z wirusowym zapaleniem płuc po raz pierwszy w Wuhan (Chiny) w 2019.

KategoriaKoronawirusy są szeroką rodziną wirusów, z których 7 znanych jest z powodowania symptomów, m.in. MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) oraz SARSCoV2 wywołujący „covid-19”.

CHARAKTERYSTYKA

 • Patofizjologia: stymuluje ciało do mocnej odpowiedzi immunologicznej.

 • Wirus infekuje komórki

 • Sprawia, że WBC / komórki odpornościowe w odpowiedzi immunologicznej gromadzą się w miejscu infekcji

 • Powoduje infekcję płuc, obrzęk powodujący duszności, hipoksemię, kwasicę (oddechową), wstrząs etc.

 • Leczenie:Objawowe, terapia tlenowa, mechanicznie stymulowana wentylacja, korekcja kwasicy, w uzasadnionych przypadkach terapia sterydowa.

OBJAWY KLINICZNE

Zgodnie z obecnymi doświadczeniami epidemiologicznymi, czas inkubacji SARS-CoV-2 wynosi 1-14 dni, najczęściej 3-7 dni. Głównymi symptomami COVID-19 są gorączka, kaszel, złe samopoczucie. U pacjentów z gorączką występować może przekrwienie błony śluzowej nosa, katar, biegunka i inne objawy. W cięższych przypadkach duszność i / lub hipoksemia wystąpiły w ciągu jednego tygodnia. W bardzo ciężkich przypadkach szybko dochodzi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego, trudnej do skorygowania kwasicy metabolicznej oraz zaburzeń krwawienia i krzepnięcia.

KLASYFIKACJA

1. Łagodne objawy

Objawy kliniczne łagodne i brak oznak zapalenia płuc w obrazowaniu.

2. Objawy o średnim nasileniu

Pacjent ma gorączkę, objawy oddechowe i radiograficzne objawy zapalenia płuc.

3. Ciężkie objawy gdy występuje jedno z poniższych:

a. Niewydolność oddechowa,RR≥30/min;
b. Nasycenie tlenem (sO2) ≤93%;
c. Wskaźnik natlenienia:(PaO2)/(FiO2)≤300mmHg;

4. Bardzo ciężkie objawy

a. Niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej;
b. Śpiączka;
c. Niewydolność innych organów wymagająca intensywnej opieki medycznej;

ZNACZENIE BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH w COVID-19

analizator parametrów krytycznych EDAN i15

Analizator parametrów krytycznych EDAN i15 –
kontrola gazometrii jest niezbędna w terapii COVID-19

Gazometria krwi tętniczej stosowana jest w przypadku COVID-19 w celu określenia wskaźników tlenowych, wskaźników metabolicznych, wysycenia(pO2 / pCO2) oraz określenia równowagi kwasowo-zasadowej (pH i powiązane). Daje to możliwość diagnostyczną i pomoc w:

 • Ocena czynności oddechowej płuc (wentylacja)

 • Ocena pH

 • Diagnostyka hipoksemii i niewydolności oddechowej

 • Ważny zestaw parametrów w intensywnej terapii

 • Niezbędna dla prowadzenia wentylacji mechanicznej i regulacji parametrów

 • Niezbędna w technice pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO)

WSKAŹNIKI TLENOWE

wskaźniki tlenowe - gazometria

Ciśnienie parcjalne tlenu (PaO2)

Ciśnienie spowodowane fizycznym rozpuszczeniem cząsteczek tlenu we krwi.
Wartości normalne: 80~105 mmHg
Zastosowanie w COVID-19: wskaźnik niedotlenienia u pacjenta

Nasycenie tlenem krwi tętniczej(SaO2)

Stopień wiązania tlenu z hemoglobiną.
Wartości normalne: 95%~98%
Zastosowanie w COVID-19: określenie stanu niedotlenienia pacjenta i diagnostyka parametrów krytycznych

Ciężkie objawy gdy występuje jedno z poniższych:
a. Niewydolność oddechowa,RR≥30/min;
b. Nasycenie tlenem (sO2) ≤93%
c. Wskaźnik natlenienia:(PaO2)/(FiO2)≤300mmHg;

Wskaźnik natlenienia (PaO2/FiO2)

Jest to stosunek ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2) do stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (FiO2), odzwierciedla on funkcję układu oddechowego w warunkach natlenienia.
Wartości normalne >= 300mmHg
Zastosowanie w COVID-19: Monitorowanie niedotlenienia u pacjentów, którym podaje się tlen, obecność zespołu niewydolności oddechowej (ARDS), mechaniczna wentylacja jeśli wymagana

„W piątej edycji diagnostyki i leczenia COVID-19, jeżeli ciśnienie parcjalne tlenu (PaO2)/ stężenie inhalacyjne tlenu (Fio2) ≤300 mmHg
Wraz z innymi objawami -> pacjent może być zakwalifikowany do grupy z ciężkimi objawami COVID-19.”

Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej(FiO2

Stężenie tlenu w normalnych warunkach: 21%.
jednostka(%)
Metodologia wyliczenia FiO2 w warunkach tlenoterapii:
FiO2 = 21+4*przepływ tlenu( L/min ) [%]

WSKAŹNIKI METABOLICZNE

wskaźniki metaboliczne - gazometria

Mleczany

Kwas mlekowy jest końcowym produktem fermentacji beztlenowej, gromadzi się, gdy organizm działa w warunkach niedoboru tlenu. W normalnych warunkach kwas mlekowy dysocjuje uwalniając jony wodorowe a anion kwasu mlekowego łączy się z jonami Na+ lub K+ tworząc sól zwaną potocznie mleczanem lub laktatem.

Wstrząs septyczny, niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia mogą powodować niedotlenienie, które podnosi stężenie kwasu mlekowego.

Wartości normalne:1~2 mmol/L,kwasica mleczanowa pojawia się gdy stężenie przekracza 4mmol/L
Zastosowanie w COVID-19: określenie czy u pacjenta występuje niedotlenienie i rokowanie na podstawie stężenia kwasu mlekowego.

Luka Anionowa (AnGap)

Luka anionowa jest wskaźnikiem zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i stanowi różnicę między kationami (Na+; K+) oraz anionami (Cl, HCO3)
Luka Anionowa - AnGap
Wartości normalne:8–16 mEq/L (wynika z ujemnie naładowanych Alb+PO42-)
Zastosowanie w COVID-19:Luka anionowa (AnGap) ma zastosowanie do określenia typu kwasicy metabolicznej jak również do określenia pierwotnej choroby.

Kwasica metaboliczna z wysoką luką AG
Luka anionowa (AnGap) rośnie >20mEq/L
kwasica metaboliczna z wysoką luką anionowąPrzyczyny: Ketoza, kwasica mleczanowa, mocznica lub inne

Kwasica metaboliczna z normalną luką anionową, hiperchloremiczna
Luka anionowa AG jest w zakresie normy, podniesiona wartość Cl(>106mmol/L)
luka anionowa z hiperchloremią
Przyczyny: Przeważnie w utracie jonów HCO3- lub obniżeniu stężenia H+ w chorobach nerek

Zastosowanie badań gazometrycznych w terapii COVID-19 zakażań wywołanych przez koronawirus

Udowodniono, że COVID-19 jest przyczyną wielu powikłań, wśród których hipoksemia jest bezpośrednim wynikiem postępującego zakażenia COVID-19.

Badanie gazometryczne jest niezbędne do monitorowania hipoksemii. W trakcie nasilania się hipoksemii w terapii stosuje się układ wspomagania oddychania. Na podstawie poziomu wskaźnika natlenienia układ wspomagania oddychania odpowiednio jest dostosowywany:

 • Cewnik donosowy
 • HFNC (Cewnik nosowy i maska do wysokich przepływów)
 • NIV (Wentylacja nieinwazyjna)
 • IMV (Wentylacja mechaniczna inwazyjna)
 • RM (Manewr rekrutacji płuc)
 • PV (Pozycja Odwrócona w wentylacji)
 • ECMO (Pozaustrojowe utlenowanie krwi)

ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH EDAN i15

Analizator parametrów krytycznych EDAN i15

 1. W walce z epidemią COVID-19, gazometr i15 może być użyty na miejscu – przy pacjencie bez konieczności transportu próbek poza oddział zakaźny.
 • Łatwa i szybka obsługa
 • Automatyczne pobranie próbki
 • Brak kontaminacji między próbkami
 • Wynik po 1~3min.
 • Wbudowan drukarka
 • Jednorazowe kartridże
 • Metoda referencyjna: na elektrodach
 • Technologia mikroprzepływów

Specyfikacja

Parametr mierzony zakres badawczy
pH 6.5 - 8.0
pO2 10 - 700 (mmHg)
pCO2 10 - 150 (mmHg)
Na+ 100 - 180 (mmol/L)
K+ 2.0 - 9.0 (mmol/L)
Ca++ 0.25 - 2.5 (mmol/L)
Cl- 65 - 140 (mmol/L)
Mleczany 2.7 - 180.2 mg/dl (0.3-20 mmol/L)
Glukoza 20 - 700 mg/dl (1.1-38.9 mmol/L)
Hct 10 - 75 %