Odpowiedzialność

Stamar.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji udostępnianych na stronach serwisu stamar.pl. Nie ponosi również żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność i jakość zamieszczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, dotyczące materialnych i/lub niematerialnych szkód, które zostały spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z udostępnianych informacji lub też przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone. Wszystkie przedstawione oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub opublikowania części lub całej oferty bez szczególnego ogłoszenia lub odwoływania poprzednich treści. Powyższe ma zastosowanie na określony czas, do odwołania lub bezterminowo.
Informujemy, że nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych poprzez linki umieszczone na naszej stronie, jak i tych, które umieszczają linki do naszej strony.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Na życzenie klienta dostarczamy obowiązującą wersję procedur oraz warunków dot. gwarancji, usług serwisowania etc.