Ochrona danych

Serwis stamar.pl jest usługą profesjonalną dedykowaną i stworzony jest w celu ułatwienia kontaktów handlowych z partnerami biznesowymi. Serwis stamar.pl nie jest kierowany do osób prywatnych / konsumentów. Rejestracja w naszym serwisie (np. formularz kontaktowy) jest dobrowolna i wiąże się z wprowadzeniem do serwisu danych rejestrowych firmy.
Stamar.pl informuje, że wszelkie dane rejestrowe firmy oraz dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego oraz innych form komunikacji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych i nie będą sprzedawane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym niezwiązanym z serwisem stamar.pl lub nieuczestniczącym w procesie obsługi klienta.
Udostępnione nam dane mogą być używane, w szczególności, do celów:

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania sporadycznej korespondencji niezapowiedzianej (informacje komercyjne).
Zarejestrowanym użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych rejestracyjnych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.