Pomiar zakwaszenia krwi

Edan i 15

Badania wydolnościowe na analizatorze – EDAN i15

TERAZ DO BADANIA WYSTARCZY: 90ul krwi

Analizator jonów i gazometrii Edan i15 z powodzeniem jest wykorzystywany do następujących zadań: badania wydolnościowe sportowców, analiza biochemii wysiłku fizycznego, badania hematokrytu oraz parametrów krytycznych. Badania wydolnościowe (w tym mleczany / laktat) są kluczowym elementem w ustalaniu odpowiedzi organizmu na trening sportowy. Szeroki wachlarz badanych parametrów, krótki czas badania, pomiary met. referencyjną oraz wydawanie wyników ilościowych powodują, iż Edan i 15 znajduje uznanie w zakresie badania wydolnościowego.

Metabolity ćwiczeniowe: badanie mleczanów

Analizator Edan i15 dzięki szerokiemu spektrum pomiarów, w których skład wchodzą nie tylko parametry krytyczne ale również hematokryt oraz parametry biochemiczne glukoza oraz metabolity ćwiczeniowe jak mleczany (laktaty: sole i estry kwasu mlekowego), stanowi mierzalną podstawę i narzędzie do usprawnienia wydolności organizmu i zaprogramowania odpowiedniego wysiłku. Duża zależność między laktatem (badanie mleczanów), a intensywnością treningu jest wykorzystywana do nadzoru sportowców i doboru oraz ustalanie suplementacji dla sportowców.

Dzięki możliwości równoległego badania mleczanów (laktatu), parametrów krytycznych, elektrolitów, parametrów równowagi kwasowo-zasadowej (gazometria) stanowi potężne narzędzie wspierające współczesne metody badania wydolności organizmu. Analizator Edan i15 jest urządzeniem szczególnie pomocnym przy nadzorowaniu sportowców w trakcie oraz po treningu, w celu badania wydolnościowego oraz ustalenia optymalnego obciążenia oraz spersonalizowanego określenia faz wysiłku tlenowego i beztlenowego.

Jak dochodzi do powstania laktatu?

Podczas intensywnego wysiłku dochodzi do glikolizy beztlenowej określanej mianem fermentacji mleczanowej. Podczas fazy beztlenowej w mięśniach wytwarzany jest kwas mlekowy. Dzięki procesowi oddychania beztlenowego (z wytworzeniem kwasu mlekowego) mięsień jest w stanie chwilowo osiągnąć moc przekraczającą maksymalną wydajność układu oddechowego i krążenia. W normalnych warunkach kwas mlekowy dysocjuje uwalniając jony wodorowe a anion kwasu mlekowego łączy się z jonami Na+ lub K+ tworząc sól zwaną potocznie mleczanem lub laktatem.

Zakwaszenie – spadek pH i co w związku z tym

Wykorzystanie pomiarów równowagi kwasowo-zasadowej jest niezwykle cenne dla określenia zakwaszenia organizmu. Informacja o obniżeniu pH pozwala określić stosunek fazy tlenowej i beztlenowej wysiłku. Co ważne, redukcja wydajności mięśni jest spowodowana negatywnym oddziaływaniem jonów H+ aniżeli samego laktatu. Efektem zakwaszenia i obniżenia pH są zmniejszone możliwość kurczenia i rozkurczania mięśni oraz upośledzenie aktywności enzymów (w tym enzymów glikolitycznych).

Badanie mleczanów – po co mierzyć mleczany / laktat

Laktat koreluje znacznie lepiej niż inne parametry z wynikami sportowców (lepiej niż VO2 max). Ponadto organizm wykazuje adaptację treningową, tak więc laktat jest ważnym czynnikiem wskazującym optymalną stymulację treningową. Innym ważnym elementem jest kontrola i dobór odpowiedniej diety. W zależności od kierunku prowadzenia treningu stanowi ważny czynnik ukazujący wytrzymałość aerobową / anaerobową organizmu. Kontrola wytrzymałości i jej precyzyjne , spersonalizowane określenie jest kluczowym zagadnieniem wg najnowszych programów treningowych.

mleczany (laktat) - badania wydajnościowe

dostępne zestawy (panele) badań znajdują się tutaj

 

Specyfikacja

Parametr mierzony zakres badawczy
pH 6.5 - 8.0
pO2 10 - 700 (mmHg)
pCO2 10 - 150 (mmHg)
Na 100 - 180 (mmol/L)
K 2.0 - 9.0 (mmol/L)
Ca 0.25 - 2.5 (mmol/L)
Cl 65 - 140 (mmol/L)
Glukoza 20 - 700 mg/dl (1.1-38.9 mmol/L)
Mleczany 2.7 - 180.2 mg/dl (0.3-20 mmol/L)
Hct 10 - 75 %PCV