Analizator magnetyczno-immunologiczny

Edan m16

Edan m16

Analizator magnetyczno-immunologiczny służy do oznaczania markerów sercowych, nowotworowych i białek ostrej fazy. Może być używany w punkcie opieki, co pozwala zmaksymalizować i skrócić czas pracy laboratorium klinicznego oraz zoptymalizować skuteczność leczenia klinicznego, zapewniając szybsze i dokładniejsze wyniki. Działa na zasadzie testu magnetyczno-immunologicznego. GMR to zjawisko kwantowomechaniczne polegające na powstaniu bardzo dużego (olbrzymiegeo) magnetooporu na cienkich warstwach wielokrotnych.

Magnetoopór definiuje się jako zmianę rezystencji materiału w odpowiedzi na zewnętrzne pole magnetyczne. Odkryto, że w wielowarstwowej strukturze typu „sandwich” następuje zmniejszenie oporności o ponad 50% po zastosowaniu zewnętrznego pola magnetycznego. W wyniku tak dużego spadku oporu efekt ten został nazwany gigantycznym magnetooporem (GMR).

Zasada działania

Gigantyczny magnetoopór (GMR) był stosowany w różnych dziedzinach biomedycznych. W porównaniu z tradycyjną detekcją optyczną, czujniki GMR okazały się bardziej czułe i odpowiednie do laboratoriów wykorzystujących system lab-on-a-chip. Cząstki magnetyczne (MPs) są powszechnie stosowane jako znaczniki biomateriałów, takich jak białka, DNA i komórek. W porównaniu z sondą fluorescencyjną MPs nie rozpadają się w czasie przechowywania i wykrywania, a pojedyncza cząstka MP może być wyłapywana i aktywowana przez bardzo czułe sensory GMR. Ich zaletą jest niezwykła czułość i stabilność.

Parametry badane

Markery sercowe:

 • cTnI, NT-proBNP
 • cTnI, Myo, CK-MB
 • D-Dimer; D-Dimer, hs-CRP
 • H-FABP
 • Lp-PLA2
 • cTnI; NT-proBNP
 • hs-cTnI*
 • cTnI, NT-proBNP, D-Dimer*
 • cTnI, NT-proBNP, D-Dimer, CK-MB, Myo*

Markery nowotworowe:

 • CYFRA21-1, NSE, CEA, SCC, proGRP*
 • PG I, PGII, CEA, CA19-9*
 • PSA, f-PSA*
 • CA153, CEA*
 • AFP, CEA, CA19-9*
 • HE4, SCC, CA125*
 • AFP, CEA*
 • AFP, CEA, CA12-5, HE4, CYFRA21-1, NSE, β-hCG, SCCA, CA72-4, ProGRP, PG I, PGII*
 • AFP, CEA, CYFRA21-1, NSE, CA19-9, t-PSA, f-PSA, proGRP, PG I, PGII, FER*

Białka ostrej fazy:

 • D-Dimer, hs-CRP
 • PCT

* W przygotowaniu

Charakterystyka analizatora

 • Niewielka objętość próbki (krew pełna, osocze, surowica) potrzebna do wykonania badania dla kilku parametrów.
 • Łatwy i przyjemny w obsłudze.
 • Wyniki testu po 15 minutach.
 • Wysoka czułość i dokładność.
 • Niezawodny.
 • Brak czynności konserwacyjnych.
 • Wbudowany akumulator.
 • Innowacyjny czujnik mikromacierzy i technologia mikro-przepływów.
 • Kalibracja w czasie rzeczywistym.
 • Duży, kolorowy, ekran dotykowy LCD.
 • Współpracuje z siecią (LIS, DMS).

Specyfikacja

Wydajność: Wyniki po 15 minutach
Objętość próbki: 50 µl dla krwi pełnej, surowicy i osocza
Kontrola jakości: 3 lub 5 poziomów + elektroniczny symulator
Drukarka: Opcjonalnie drukarka zewnętrzna
Łączność: Połączenie LAN, wi-fi, 2 porty USB
Bateria: 6400 mAh
Wymiary: 36 x 20,3 x 30,1 cm
Waga: 5,5 kg
Środowisko pracy: Temperatura: 10-31°C; Wilgotność: 25-80%