MINDRAY BC-30vet

BC-30vet

 • Różnicowanie WBC na 4 kategorii + 4 histogramy
 • 23 parametry
 • 13 modułów: pies, kot, koń*, małpa*, szczur*, mysz*, królik*, świnia*, owca*, krowa*, koza*, wielbłąd*, lama*, + 20 modułów dla dowolnych zwierząt *wkrótce
 • 2 tryby pracy: z krwi pełnej oraz wstępnie rozcieńczonej
 • Kompaktowy z możliwością przechowywania wewnątrz 1 odczynnika
 • Wydajność: 38 próbek na godzinę
 • Automatyczne rozcieńczanie, liza, mieszanie, oznaczanie, czyszczenie
 • Automatyczne mycie igły
 • Pamięć: parametry 100.000 pacjentów (wraz z histogramami)
 • Praca rutynowa na 2 ekonomicznie zużywanych odczynnikach
 • Wbudowana drukarka termiczna
 • Duży (8.4 cala), kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT
 • Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej, klawiatury, myszki, czytnika kodów.

Specyfikacja

Zasada działania: Metoda impedancji dla WBC, RBC i PLT, odczynniki wolne od cyjanków do testu hemoglobiny.
Leukocyty: WBC
Zawartość procentowa limfocytów: Lym%
Zawartość procentowa monocytów: Mon%
Zawartość procentowa neutrofili: Neu%
Zawartość procentowa eozynifili: Eos%
Limfocyty: Lym#
Monocyty: Mon#
Neutrofile: Neu#
Eozynofile: Eos#
Erytrocyty: RBC
Hemoglobina: HGB
Hematokryt: HCT
Średnia objętość krwinki czerwonej: MCV
Średnie masa hemoglobiny w krwince czerwonej: MCH
Średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej: MCHC
Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – współczynnik zróżnicowania: RDW-CV
Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – odchylenie standartowe: RDW-SD
Trombocyty: PLT
Średnia objętość płytki krwi: MPV
Szerokość rozdziału trombocytów: PDW
Płytkokryt: PCT
Wskaźnik ilości dużych płytek: P-LCR tylko dla psów
Liczba dużych płytek: P-LCC tylko dla psów
Histogramy: WBC, EOS, RBC i PLT
Objętość próbek: Krew pełna 9µL
Waga: 20 kg
Wymiary: 41,0 x 30,5 x 40,0 cm
Warunki pracy: Temperatura: 10 - 30°C wilgotność: 20 – 85 %
Wymagania: AC 100V- 240V, ≤180VA 50/60 Hz
Producent: Mindray Co., Ltd.