UriDoctor VET - Weterynaryjny analizator do moczu i mleka

UriDoctor vet

Analizator moczu i mleka UriDoctor VET dostępny w sklepie inernetowym:

Analizator moczu UriDoctor Vet

 

  • Kompleksowe badanie 10 parametrów fizyko-chemicznych
  • Badanie mikroalbuminy oraz kreatyniny
  • Badanie β–hydroksymaślanu (BHB) w mleku – diagnostyka ketozy u krów
  • Badanie LDH (dehydrogenazy mleczanowej) w mleku - diagnostyka mastitis u krów
  • Łatwa obsługa poprzez duży kolorowy i dotykowy ekran
  • Mały i lekki – urządzenie przenośne
  • Doskonała dokładność wyników
  • Dedykowany dla weterynarii: zwierzęta domowe oraz gospodarcze
  • Komputerowa baza danych do zarządzania wynikami
  • Drukarka zewnętrzna (opcjonalna)

Parametry badane na analizatorze

Testy paskowe VET-10 Paski do moczu • kompleksowe badanie 10 parametrów fizyko-chemicznych: Bilirubina, Urobilinogen, Białko, Glukoza, pH, Krew, Leukocyty, Ciężar Właściwym, Azotyny, Ketony (acetylooctan)
Testy paskowe VET-2AC Paski do moczu do diagnostyki mikroalbuminurii • Marker cukrzycowej choroby nerek (nefropatii cukrzycowej) przez półilościowe określenie stężenia mikroalbuminy i kreatyniny oraz stosunku Mikroalbuminy do Kreatyniny w moczu.
Testy paskowe BHB MILK Ketoza to zaburzenie metaboliczne • Paski do diagnostyki ketozy u bydła • Najniższa możliwa granica detekcji: 0,5 mg/dl • Detekcja stanu subklinicznego
Testy paskowe LDH MILK Nieinwazyjna diagnostyka mastitis • wskaźnik obecności i stopnia uszkodzeń tkanki • metoda alternatywna do badania ilości komórek somatycznych • metoda nieinwazyjna, prosta – wykonywana „przy pacjencie”