MINDRAY BC-5000vet

BC-5000vet

 • Różnicowanie WBC na 5 kategorii 3 skategramy + 3 histogramy
 • 23 parametry
 • 13 modułów: pies, kot, koń, małpa, fretka, szczur, mysz, królik, świnia, krowa, lama, koza, owca + 20 modułów dla dowolnych zwierząt
 • 2 tryby pracy: z krwi pełnej oraz wstępnie rozcieńczonej
 • Kompaktowy z możliwością przechowywania wewnątrz 2 odczynników
 • Wydajność: 60 próbek na godzinę
 • Automatyczne rozcieńczanie, liza, mieszanie, oznaczanie, czyszczenie
 • Automatyczne mycie igły
 • Pamięć: parametry 40.000 pacjentów (wraz z histogramami)
 • Praca rutynowa na 3 ekonomicznie zużywanych odczynnikach
 • Duży (10.4 cala), kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT LCD
 • Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej, klawiatury, czytnika kodów.

Specyfikacja

Zasada działania: Cytometria przepływowa, MALS, barwienie chemiczne oraz niezależny kanał bazofili, pomiar rezystancji elektrycznej
Leukocyty: WBC
Zawartość procentowa limfocytów: Lym%
Zawartość procentowa monocytów: Mon%
Zawartość procentowa neutrofili: Neu%
Zawartość procentowa bazofili: Bas%
Zawartość procentowa eozynifili: Eos%
Limfocyty: Lym#
Monocyty: Mon#
Neutrofile: Neu#
Eozynofile: Eos#
Bazofile: Bas#
Erytrocyty: RBC
Hemoglobina: HGB
Hematokryt: HCT
Średnia objętość krwinki czerwonej: MCV
Średnie masa hemoglobiny w krwince czerwonej: MCH
Średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej: MCHC
Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – współczynnik zróżnicowania: RDW-CV
Szerokość rozdziału krwinek czerwonych – odchylenie standartowe: RDW-SD
Trombocyty: PLT
Średnia objętość płytki krwi: MPV
Szerokość rozdziału trombocytów: PDW
Płytkokryt: PCT
Histogramy dla: WBC, RBC, PLT skategram dla: WBC
Objętość próbek: Krew pełna 15µL, Krew kapilarna 20µL
Waga: 25 kg
Wymiary: 43,5 x 32,5 x 41 cm
Wskaźnik błędu: WBC, RBC≤ 0,5% HGB ≤ 0,6 % PLT ≤1%
Warunki pracy: Temperatura: 10 – 30 oC wilgotność: 20 – 85 %
Wymagania: AC 100V- 240V, ≤300VA 50/60±1 Hz
Producent: Mindray Co., Ltd.