Analizator krzepliwości krwi INR

microINR
microINR

PRZEZNACZENIE

Analizator krzepliwości krwi INR jest przeznaczony do monitorowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego (OAT) lekami z grupy antagonistów witaminy K. System określa ilościowy czas protrombinowy (PT) w jednostkach INR (międzynarodowego współczynnika znormalizowanego) z wykorzystaniem próbek świeżej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca. System microINR jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro przeznaczonym do użytku profesjonalnego oraz do samodzielnego stosowania przez pacjentów.

ZASADA POMIARU

Technologia wykorzystywana przez System microINR opiera się na mikrofluidyce czipa microINR, która umożliwia przechowywanie, dozowanie, przemieszczanie i/lub mieszanie małych objętości płynów w celu przeprowadzenia reakcji chemicznej. Czipy microINR zawierają dwa kanały, jeden do pomiaru, a drugi do kontroli.

Czip

Każdy kanał składa się z mikroreaktora, który zawiera odczynnik i mikrokapilarę, gdzie oznaczany jest INR. Odczynnik stosowany w kanale pomiarowym zawiera rekombinowaną ludzką tromboplastynę, a odczynnik w kanale kontrolnym zawiera rekombinowaną tromboplastynę i ludzkie czynniki krzepnięcia w celu normalizacji krwi pacjenta. Krew jest nanoszona na czip przez kanał wprowadzający, podzielony na dwa kanały, i mieszana z odczynnikami zawartymi w każdym mikroreaktorze. Kaskada krzepnięcia zostaje uruchomiona natychmiast. Gdy krew krzepnie, jej lepkość wzrasta, co powoduje zmianę w zachowaniu przepływu krwi. Monitor przechwytuje pozycję próbki za pomocą systemu wizyjnego aparatu, a pozycja jest przekształcana matematycznie w krzywe prędkości i przyspieszenia, z których uzyskuje się wartość INR.

microINR chip
Analizator krzepliwości krwi INR

PRZEPROWADZENIE TESTU microINR

 1. Wprowadź czip
 2. Po włożeniu czipa miernik włącza się automatycznie
 3. Miernik wykonuje wstępną kontrolę jakości i rozgrzewa czip
 4. Gdy system jest gotowy, miernik emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla się 80-sekundowe odliczanie
 5. Wykonaj nakłucie palca i nanieś próbkę krwi do kanału wejściowego czipa
 6. Gdy wykryta zostanie wystarczająca objętość próbki, miernik wyda sygnał dźwiękowy, a odliczanie zniknie. Delikatnie odsuń palec
 7. Wynik INR jest wyświetlany w ciągu kilku sekund
 8. Wysuń czip i odpowiednio zutylizuj

OPIS ZESTAWU DO BADANIA INR

Zestaw microINR zawiera:

 • Etui
 • Monitor microINR
 • Ładowarka
 • Adapter wtyczki
 • Instrukcja użycia Monitora microINR
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Przewodnik dotyczący błędów
 • Nakłuwacz (wyłącznie w zestawie referencyjnym KTA0001XX)
 • Lancety (wyłącznie w zestawie referencyjnym KTA0001XX)
 • Urządzenie i testy wyprodukowane w Unii Europejskiej przez renomowaną firmę iLine Microsystems

Czipy microINR są sprzedawane osobno.