NOWY kasetkowy SZYBKI TEST NA KORONAWIRUS: COVID-19

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test

szybki test diagnostyczny na 2019-nCoV (koronawirus; COVID-2019)

Diagnostyka zakażeń  układu oddechowego powodowanych przez COVID-19: szybki test na koronawirus

Informacje o produkcie: szybik test na koronawirus
Nazwa: 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test 
Format testu: Kasetka testowa
Materiał do badania: Krew pełna, surowica, osocze 
Czas oczekiwania na wynik: 10 minut
Dokładność: IgG: 98,6%    IgM: 92,9%

Oprócz szybkiego testu na koronawirus, w ofercie przygotowanej na epidemię koronawirusa:
Analizator parametrów krytycznych – nadzoru wydolności oddechowej w zakażeniach COVID-19 (wywołanych przez SARS-CoV-2)