Barwnik do Retikulocytów

Barwnik do Retikulocytów op. 50ml / op. 100ml / probówka do liczenia ret.

Barwnik do retikulocytów służy do mikroskopowej oceny i określania udziału retikulocytów (proerytrocytów). Retikulocyty to formy niedojrzałe erytrocytów. Stanowią one około 1% erytrocytów a ilość retikulocytów jest odzwierciedleniem czynności erytropoetycznej szpiku.

Zawierają one niewielkie ilości rRNA, co powoduje odmienną barwliwość niż dojrzałych erytrocytów.

Po 24-48 godzinach dojrzewają tracąc zawarty w nich rRNA. Ich odsetek ilustruje tempo odnowy erytrocytów. Po zabarwieniu barwnikiem do retikulocytów firmy STAMAR znajdujący się w komórce rRNA wygląda jak zasadochłonna siateczka. Są to skupiska wolnych rybosomów, które w obrazie mikroskopowym widoczne są w formie granatowych ziarenek i niteczek znajdujących się w cytoplazmie.

Metoda mikroskopowa, manualna badania retikulocytów w wielu przypadkach pozostaje metodą referencyjną.

Opiera się na zliczaniu w barwionym rozmazie bezjądrzastych komórek zawierających przynajmniej dwie granatowe ziarnistości. Badanie przy pomocy barwnika do retikulocytów firmy STAMAR jest bardzo proste i polega na:
1. inkubowaniu równych ilości barwnika i krwi pełnej pobranej na EDTA,
2. wykonaniu rozmazu
3. liczeniu mikroskopowym

Barwnik do retikulocytów firmy STAMAR zawiera specjalnie dobrane izomery o najwyższym powinowactwie do młodych form krwinek czerwonych.

barwnik do retikulocytów - obraz mikroskopowy
barwnik do retikulocytów – obraz mikroskopowy

Zapraszamy do sklepu:

Barwnik do retikulocytów op. 50 ml

Barwnik do retikulocytów op. 100 ml