Hematology

Numer katalogowy Metoda Wielkość (ml) Zawartość Opis
98.000.1, 98.000.2, 98.000.4, 98.000.6 Hem Kolor set 150, 300, 1500, 6000 ml 3 x 50 ml, 3 x 100 ml, 3 x 500 ml, 3 x 2000 ml Set for quick staining hematological and clinical speciments
98.018.2, 98.018.3, 98.018.4, 98.018.5 Giemsa's Stain 100, 250, 500, 1000 ml Solution of azur, eosin and methylene blue for microscopy
98.018.2, 98.018.3, 98.018.4, 98.018.5 May-Grunwald's Stain 100, 250, 500, 1000 Solution of azur, eosin and methylene blue for microscopy
98.025.2, 98.025.4, 98.025.5 Wright's Stain 100, 500, 1000 Solution of eosin and methylene blue for microscopy
98.030.1, 98.030.2, 98.030.4 Reticulocyte Stain 50, 100, 500 Solution for staining reticulocyte