P4 RAPID test paskowy progesteron w mleku 10 szt

Test paskowy P4 RAPID służy do wykrywania poziomu progesteronu w mleku.

Ceny widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników

Progesteron w mleku

Test paskowy P4 RAPID służy do wykrywania poziomu progesteronu w mleku.
Opakowanie zawiera 10 szt. testów. Progesteron w mleku jest pomocny w określaniu czy krowa jest we wczesnym stadium rui, w rui lub późnym stadium rui.

P4 Rapid jest narzędziem pomocnym w diagnostyce rui u krów.

Wykonanie

Badanie wykonywane jest na miejscu / przy krowie w kilku prostych krokach.

Progesteron w mleku

Progesteron odgrywa kluczową rolę w cyklu reprodukcyjnym krowy od momentu kiedy jałówka osiągnie dojrzałość około 8-13 miesiąca życia. Wystąpienie pierwszej rui zależy od wielu czynników, między innymi żywienia cielaka (Shotton et al,1978). Przed wystąpieniem pierwszej rui następuje chwilowy wzrost poziomu progesteronu wydzielanego przez tkankę lutealną jajnika.

Interpretacja i oznaki behawioralne

Jest tylko jedna podstawowa zewnętrzna oznaka etapu cyklu rujowego, w którym znajduje się krowa. Jest to faza stojąca rui właściwej, kiedy u krowy aktywny jest odruch tolerancji, dobrze reaguje na próby obskakiwania. Jednakże to zachowanie nie zawsze jest wiarygodne i w przypadku niektórych krów lub w niektórych warunkach nie stanowi przesłanek do określenie etapu cyklu rujowego. W przypadkach, gdy nie ma oczywistych oznak mamy do  czynienia z tzw. cichymi rujami.

Jest również kilka drugorzędowych oznak rui. Podczas jednego lub dwóch dni przed rują krowa może okazywać niepokój i zwiększoną aktywność. Może wykazywać wywinięcie górnej wargi przy otwartym pysku lub inne oznaki behawioralne rui. Podczas samej rui krowa może obskakiwać inne krowy. Podczas jednego z badań polegających na ciągłej obserwacji, tylko 86% krów obskakiwało inne krowy podczas rui i tylko u 36% pojawiła się faza stojąca.

Aby dokonać inseminacji we właściwym czasie, niezwykle istotna jest dokładna identyfikacja momentu rui. W przypadku jałówek może to być trudne do zaobserwowania głównie dlatego, że oznaki behawioralne są niejednoznaczne.

Progesteron w mleku

Jednakże podczas rui obok oznak behawioralnych w zachowaniu konsekwentnie pojawia się spadek w poziomach progesteronu, który może być zmierzony we krwi lub łatwiej – w mleku. Testy do wykrywania tego spadku progesteronu jako metoda potwierdzająca ruję i informująca o dokładnym czasie sztucznej inseminacji są rozwijane od kilkudziesięciu lat.

Obecnie, inseminację w trzecim dniu niskiego progesteronu stosuje się z sukcesem do zarządzania płodnością stada. Z czasem pomiar progesteronu został ustanowiony w państwach Europy zachodniej jako złoty standard w wykrywaniu rui u krów, który może być (ale nie musi) podparty  monitoringiem oznak behawioralnych.